ผลิตภัณฑ์ของเรา

Undenatured Alcoholแอลกอฮอล์ไม่แปลงสภาพ

99.9% : ยาและเวชภัณฑ์, เครื่องสำอาง, อาหารและเครื่องปรุงรส

96% : เครื่องสำอาง, ยาและเวชภัณฑ์, อาหารและเครื่องปรุงรส

95% : เครื่องดื่ม, อาหาร, เครื่องสำอาง, ยา, เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

Denatured Alcoholแอลกอฮอล์แปลงสภาพ

99.9% : ยาและเวชภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

96% : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ยาและเวชภัณฑ์

95% : ยาและเวชภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, เคมีภัณฑ์และอื่นๆ